Digitale trender - hva betyr disse for deg? (EN)

23. okt.

Jonathans foredrag vil utfordre og utvide vår tankegang rundt hva som skjer i det digitale landskapet og hvordan det påvirker hva vi lager og utvikler. Du vil forstå hvordan du kan utnytte disse endringene til økt kreativitet og å kunne utforske nye digitale muligheter.

Han vil vise til flere aktuelle case fra Norge og ellers i verden, bedrifter som har innovert i det digitale landskapet. Gjennom foredraget vil du:

  • Forstå endringene som skjer nå og hvordan du finner de beste mulighetene
  • Få utvidet perspektiv på hva de suksessfulle bedriftene gjør for å finne nye arenaer å vokse på
  • Få økt konkurransefortrinn gjennom ny kunnskap om en digital verden som endrer seg raskere og raskere

Se presentasjon

Foredragsholder

Jonathan MacDonald

Jonathan er grunnlegger av Thought Expansion Network, anerkjent foredragsholder, forfatter og entreprenør. Han utfordrer vår tankegang rundt potensialet til teknologien og hvordan den former samfunnet.