Stine Camilla Bjerkestrand


Stine er teamleder og strategikonsulent i Netlife Research, med mer enn 15 års fartstid som redaktør og leder for en rekke reaksjonelle og kommersielle nettsteder. Hun har faglig bakgrunn i journalistikk, innovasjon og ledelse.

Stine brenner for å utvikle digitale tjenester som tar brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor. For å få det til må vi både utvikle nye forretningsmodeller og gjøre endringer i organisasjon, mener hun.

Hør Stine Camilla Bjerkestrand på Webdagene

Digital strategi – fra “hype” til hardt arbeid

Digitale kanaler har gått fra å være en bigeskjeft til å bli kjernevirksomhet både for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Henger du og din organisasjon med? Vi gir deg verktøyene som tar deg fra snakk til strategisk jobbing med digital kommunikasjon.

Lær hvordan du kan

  • måle organisasjonens digitale modenhet
  • benytte klassiske strategimodeller og business model canvas
  • jobbe med innovasjon og nyskaping i etablerte organisasjoner
  • jobbe med business model canvas (BMC) og sette opp et enkelt business case
  • etablere et målbilde som alle kan bli enige om
  • teknikker for involvering og forankring

Interne maktkamper, manglende forståelse for nettet, fragmentert jobbing og ingen tydelige prioriteringer er ofte symptomer på manglende retning for det digitale arbeidet. Målet med denne workshopen er å gi deg kunnskap, verktøy og selvtillit slik at du kan navigere og jobbe med endring internt i egen organisasjon.

Dette er noe av det vi vil legge vekt på i workshopen:

  • presentere gode caser der digital strategi har ført til endring
  • jobbe konkret med noen av dine utfordringer
  • diskutere kriterier for å lykkes med digitale strategi

På slutten av dagen skal du sitte igjen med et solid grunnlag for jobbe bedre med digital strategi i din kontekst.

Målgruppe: ledere, ledere med digitalt ansvar, webredaktører, prosjektledere, digitale markedsførere, forretningsutviklere, portalansvarlig.