Kevin Hoffman


Kevin er informasjonsarkitekt og designstrateg. Han har jobbet med web siden 1995 og er lei av ineffektive møter i webprosjekter. Straks kommer hans første bok "Meeting Design" ut på Rosenfeld media.

Han er grunnlegger av designnettverket Seven Heads Design, et nettverk av meget erfarne digitale designere som jobber frilans, men som liker å jobbe sammen. Tidligere har Kevin vært Experience Director hos Jeffrey Zeldman's Happy Cog.

Jeg hørte Kevin på Confab. Han snakket nesten en time og da var jeg fortsatt sulten. Levende, engasjert og morsom foredragsholder.

Ida Aalen Interaksjonsdesigner Netlife Research

Hør Kevin Hoffman på Webdagene

22. okt.

Bedre møter - bedre nettsted (EN)

Vi liker ikke å sitte i møter. Det er ikke så rart når møtene ofte er lite produktive, dårlig strukturert og ikke gir tydelige beslutninger. Men om vi ser på ansikt-til-ansikt samarbeid som et designproblem, kan tiden sammen bli et verktøy som er mye mer effektivt enn at du sitter alene og grubler. Kevin vil vise deg ulike ideer og metoder som strukturer samarbeidstid, gir konkrete resultater og riktig kurs i møter.

Ved hjelp av disse metodene vil dere kunne fatte raskere beslutninger rundt innhold, ta bedre vare på tilbakemeldinger og utforske utfordringer rundt innholdsstrategien på en produktiv og inspirerende måte. Du vil bli bedre på å ting gjort. Du vil lære om:

 • Styrken ved å jobbe i grupper og hvorfor det noen ganger feiler
 • Grunnleggende fasilitering og samtalemønster
 • Hvordan du tar hensyn til ulike forventninger ved hjelp av risikovurdering
 • Gruppemodeller du umiddelbart kan ta i bruk for å forstå og bygge innholdsmodeller og avansere fra innhold til produkt

Better Designed Meetings

From project kick-offs to postmortems, great meetings are filled with empathy, trust, and cross-disciplinary collaboration that leads to better ideas–ones that encourage exploration and risk, but ultimately hone in on the smartest stuff. To make this happen, proper facilitation, visual thinking, and real-time capture are all critical in order to bring harmony to the natural tangents that happen in our brains during meetings.

Tactics like these help teams and clients better understand the problems they’re trying to solve and enable them to act. These skills are fundamental building blocks of a good design process, and as a result, bring design thinking into the traditional meeting.

Workshop topics include:

 • Meetings & Cognitive Processes
 • Facilitation Basics
 • Role Structures for Meetings
 • Decision-making Patterns that Work
 • Critique Basics
 • Better Presentations
 • Specific Meeting Exercises Around Product Development & Ideation